Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Gotland
Parasport Gotland

Strategi och verksamhetsinriktning

Gotlands Parasportförbund är ett SDF som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 10 olika idrotter.


Förbundet har två uttalade roller:

  1. Ett SDF med ansvar för den dagliga verksamheten inom Parasport Sveriges ram.
  2. Ett "specialidrottsförbund" med 10 egna idrotter och samarbete med övriga specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet.

Parasport Gotland är ett av 49 specialidrottsförbund som är medlemmar i Gotlandsidrottsförbund.

Målsättning

Skapa möjligheter till funktionshindrade barn och vuxna att delta i en lekfull allsidig idrottsverksamhet där alla kan vara med, var en efter sin förmåga, utan inslag av tidig specialisering elitgallring.


Verka för att förbundets och anslutna föreningar verksamhet i större utsträckning ska attrahera barn, ungdomar och vuxna.

Att vara serviceorgan för anslutna föreningar.

Att företräda Gotländsk paraidrott inom och utom länet.

Att göra regionala och lokala politiker väl förtrogna med paraidrottens mål och verksamhet.

Under verksamhetsåret bedriva rekryteringsprojekt i syfte att fånga upp funktionshindrade och erbjuda möjligheter till idrottsaktiviter.

Publicerad:

Uppdaterad: