Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Kompetensstöd

Parasport Sverige arbetar sen ett par år tillbaka tillsammans med Riksidrottsförbundet för att identifiera hur svensk idrottsrörelse kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning, och vilken typ av roll och stöd som förväntas av Parasport Sverige i processen.

Kompetenslyftet – stöd till SF

Det riktade stöd som erbjuds till andra specialidrottsförbund kallas Kompetenslyftet och delas in i fyra nivåer.

Inkludering av idrotter

Inkluderingen av Svenska Parasportförbundets idrotter till andra specialidrottsförbund är en pågående process som sker i ett antal steg. Flera idrotter har lämnat över till nya "hemförbund", vissa är på god väg i processen och andra har ännu ingen pågående process.

Samlat kompetensstöd

Här hittar du det samlade kompetensstöd som Parasport Sverige i dagsläget erbjuder övriga idrottsrörelsen utöver insatserna i Kompetenslyftet.

Parasport Sveriges unika kompetenser:

  • Utbildning och kompetensstöd i idrott och funktionsnedsättning
  • Rekrytering
  • Tillgänglighet
  • Inkludering inklusive tävlingsregler
  • Klassificering och medicinskt stöd
  • Nätverk med funktionsrättsorganisationer och myndigheter
  • Paraelitstöd och elitutveckling

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering

Lisa Lundell

Projektledare Kompetenslyftet