Gå till innehåll
Parasport Gotland
Parasport Gotland

Kontituerande möte

Direkt efter årsmötet så hölls de konstituerande mötet för styrelsen.

Först och främst så valde man in Sebastian Pollack till adjunderad ledarmot i styrelsen. Sedan konstituerade man sig som följer.

Ordförande Aina Lindgren

Vice ordförande Mikael Persson 

Sekreterare Lilian Berg

Vice sekreterare Mikael Nilsson

Kassör Gun Jakobsson

Övriga ledamöter:

Jesper Forsman

Jimmy Andersson

Sedan till arbetsutskottet så valdes Aina Lindgren, Lilian Berg, Gun Jakobsson och Mikael Persson.

Utbildningsansvariga blev Mikael Persson och Jesper Forsman och ungdomsansvariga valdes Mikael Nilsson, Jesper Forsman och Jimmy Andersson.

Behöver ni få kontakt med någon i styrelsen om någon specifik fråga så finner ni kontakt uppgifter under kontakter.

 

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-03-26